en dogtrainingvietnam -

ABOUT DOGTRAINING VIETNAM

Dogtrainingvietnam là một trang web được quản lý và sở hữu bởi Minh Toan dog trainer.

Anh là một huấn luyện viên chó hàng đầu ở Việt Nam về hành vi chó.

Bắt đầu từ năm 2008, anh bắt đầu công việc huấn luyện chó, anh tham gia vào các cuộc thi về huấn luyện chó bảo vệ tài sản, bảo vệ con người, dog show (thi chó đẹp), chó làm việc working dog đạt nhiều thành tích cao.

Đối với  anh huấn luyện chó không đơn thuần chỉ là huấn luyện vâng lời thông thường mà anh tập trung vào thái độ cư xử của chú chó với không gian trong gia đình cũng như bên ngoài nơi công cộng anh gọi ý tưởng này là Chương Trình Đào Tạo Chó Đồng Hành

Bên cạnh đó sửa chữa hành vi chó được anh đặc biệt quan tâm, anh đã giúp rất nhiều những chú chó lo lắng, hung dữ,… trở nên tốt hơn. Vạch ra kế hoạch huấn luyện phù hợp với từng chú chó, từng gia đình để từng bước cải thiện hành vi chú chó.

Sự thành công của anh đến từ huấn luyện chó tại nhà- nơi mà xảy ra vấn đề, từ đó anh nắm bắt được nguyên nhân, và cùng với người chủ sở hữu xây dựng phương án giải quyết vấn đề. Người chủ sở hữu hoàn toàn nắm bắt được phương pháp đào tạo, sự tiến bộ qua từng ngày, từ đó đồng hành huấn luyện chú chó cùng anh.

OUR COURSES

There is no perfect dog training method, only the perfect trainer.

Each dog has a different personality, different living conditions, and different dog owners' wishes, which determines the training method. A good trainer is one who can flexibly apply training methods, bring the best results, and achieve the dog owner's expectations as quickly as possible.

Album

en 	dogtrainingvietnam
en 	dogtrainingvietnam
en 	dogtrainingvietnam
en 	dogtrainingvietnam

News

Partner

Call now
popup

Quantity:

Total: